AKTUALNOŚCI

Obowiązek meldunkowy po nowemu

Nowe dowody osobiste wydawane od 1 marca 2015 r.pozbawione są adresu zameldowania, jednak pamiętać trzeba, że do końca roku 2015 istnieje obowiązek meldunkowy.Zostaje on zniesiony dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388). Oznacza to, że jeśli w bieżącym roku 2015 zmieniamy stałe miejsce zamieszkania, to nadal musimy zgłosić ten fakt we właściwym urzędzie gminy (miasta).

Canadian pharmacy | online pharmacy