- KLIENCI BIZNESOWI -

Świadczymy usługi dla:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- spółek cywilnych

- spółek prawa handlowego

- spółdzielń

- grup producentów rolnych

- fundacji

- stowarzyszeń

- instytucji kultury

- instytucji naukowych


Oferujemy:

- kompleksową stałą obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy, spółek handlowych,

- zakładanie, podział, likwidację spółek prawa handlowego

- zakładanie i likwidację fundacji, stowarzyszeń, spółdzielń

- doradztwo i prowadzenie spraw w zakresie restrukturyzacji i upadłości

- sporządzanie i opiniowanie umów, porozumień, listów intencyjnych i wszelkiego rodzaju pism

- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy

- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego

- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego

- doradztwo i prowadzenie spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym i Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej

- doradztwo w zakresie wdrożenia polityki ochrony danych osobowych (RODO)

- wsparcie w negocjacjach

- wsparcie w mediacjach

- windykację należności

- audyt prawny

- doradztwo i prowadzenie spraw dotyczących Ksiąg Wieczystych

- reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Europejskim trybunałem Praw Człowieka

- reprezentację przed organami administracji publicznej