- MEDIACJA I NEGOCJACJE -

Oferujemy:
- prowadzenie postępowań mediacyjnych przez mediatora wpisanego na listę mediatorów sądowych
- reprezentowanie i wsparcie Klienta w postępowaniu mediacyjnym
- reprezentowanie i wsparcie Klienta w negocjacjach
- przygotowanie do mediacji i negocjacji