- OBYWATELSTWO NIEMIECKIE -

Oferujemy:
- kompleksową pomoc w ustaleniu obywatelstwa niemieckiego.

Wielu Polaków, zgłębiając historię swojej rodziny dowiaduje się, że ich dalszy przodek miał niemieckie korzenie, a oni sami z tego tytułu mają prawo ubiegać się o obywatelstwo niemieckie. Zasady nabycia obywatelstwa niemieckiego reguluje ustawa o obywatelstwie niemieckim (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG). Jeśli weryfikacja zakończy się pozytywnie, wydawany jest dowód obywatelstwa.

Proszę mieć na uwadze, iż postępowanie o ustalenie obywatelstwa niemieckiego może trwać od ok. dwóch do trzech lat.