- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) -

Oferujemy:
- audyt stanu wdrożenia RODO – weryfikujący potrzeby klienta,
- ocenę ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych,
- opracowanie i wdrożenie Polityki Ochrony Danych Osobowych,
- opracowanie i wdrożenie wymaganych procedur w ramach RODO,
- opracowanie i wdrożenie wymaganych ewidencji i rejestrów w ramach RODO,
- opracowanie klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- opracowanie formularzy informacyjnych o przetwarzaniu danych osobowych,
- opracowanie polityki plików cookies,
- rekomendacje w zakresie stosowanych zabezpieczeń w obszarze IT
- szkolenie pracowników