EN   DE   PL

 

START      O KANCELARII      OFERTA      ZASADY ROZLICZEŃ      ZESPÓŁ      PUBLIKACJE      AKTUALNOŚCI      KONTAKT

- OFERTA -

Specjalizacja:

- Prawo gospodarcze
- Prawo spółek handlowych
- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
- Prawo zamówień publicznych
- Prawo cywilne (zobowiązania, spadki)  i postępowania cywilnego
- Prawo pracy
- Prawo administracyjne i postępowania administracyjnego
- Prawo Unii Europejskiej
- Prawo konstytucyjne

Zakres usług:

- Udzielanie porad prawnych
- Sporządzanie opinii prawnych
- Sporządzanie audytu prawnego
- Prowadzenie windykacji należności w kraju i za granicą
- Sporządzanie projektów umów, porozumień, listów intencyjnych i innych pism
- Zakładanie spółek prawa handlowego
- Zakładanie spółdzielni
- Postępowanie w sprawie wpisów do właściwych rejestrów (np. KRS)
- Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego
- Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni
- Kompleksowa obsługa prawna jednostek naukowych (instytutów badawczych)
- Kompleksowa obsługa prawna działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
- Kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność rolniczą (rolników, grup producentów rolnych)
- Podział i łączenie spółek prawa handlowego
- Przekształcanie spółek prawa handlowego
- Przekształcanie spółdzielni
- Likwidacja spółek prawa handlowego
- Likwidacja spółdzielni
- Reprezentacja w postępowaniach układowym i restrukturyzacyjnym
- Reprezentacja w procesie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi
- Reprezentacja przed organami administracji publicznej
- Reprezentacja przed podmiotami prawa prywatnego
- Prowadzenie negocjacji i mediacji
- Pozyskiwanie dofinansowań ze środków UE
- Reprezentacja w postępowaniu spadkowym
- Prowadzenie specjalistycznych szkoleń tematycznych