EN   DE   PL

 

START      O KANCELARII      OFERTA      ZASADY ROZLICZEŃ      ZESPÓŁ      PUBLIKACJE      AKTUALNOŚCI      KONTAKT

- OFERTA -

Specjalizacja:

- Prawo cywilne (własność, zobowiązania, roszczenia, umowy, spadki)
- Prawo gospodarcze
- Prawo spółek handlowych
- Prawo pracy
- Ochrona danych osobowych (opracowywanie polityki danych osobowych)
- Prawo upadłościowe
- Prawo restrukturyzacyjne
- Księgi wieczyste
- Prawo zamówień publicznych
- Prawo postępowania cywilnego
- Prawo administracyjne i postępowania administracyjnego
- Prawo Unii Europejskiej
- Prawo konstytucyjne
- Prawo rodzinne (rozwody, podział majątku)

Zakres usług:

- Udzielanie porad prawnych
- Sporządzanie opinii prawnych
- Sporządzanie audytu prawnego
- Odzyskiwanie należności (windykacja należności w kraju i za granicą)
- Sporządzanie projektów umów, porozumień, listów intencyjnych i innych pism
- Opracowywanie i wdrażanie polityki ochrony danych osobowych
- Zakładanie spółek prawa handlowego
- Zakładanie spółdzielni
- Postępowanie w sprawie wpisów do właściwych rejestrów (np. KRS)
- Postępowanie w zakresie ksiąg wieczystych
- Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego
- Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni
- Kompleksowa obsługa prawna jednostek naukowych (instytutów badawczych)
- Kompleksowa obsługa prawna działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
- Kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność rolniczą (rolników, grup producentów rolnych)
- Podział i łączenie spółek prawa handlowego
- Przekształcanie spółek prawa handlowego
- Przekształcanie spółdzielni
- Likwidacja spółek prawa handlowego
- Likwidacja spółdzielni
- Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
- Reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym
- Reprezentacja w procesie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi
- Reprezentacja przed organami administracji publicznej
- Reprezentacja przed podmiotami prawa prywatnego
- Prowadzenie negocjacji i mediacji
- Pozyskiwanie dofinansowań ze środków UE
- Reprezentacja w postępowaniu spadkowym
- Prowadzenie spraw rozwodowych i o podział majątku

 

  • Prowadzimy postępowania o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu (linie elektryczne, gazowe i inne urządzenia przesyłowe) oraz w sprawie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców do których należą urządzenia przesyłowe.

  • Pomagamy opracować i wdrożyć politykę ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach.

  • Prowadzimy mediacje i przygotowujemy do negocjacji z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

  • Reprezentujemy w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.