- KLIENCI INDYWIDUALNI -

Oferujemy:
- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa własności (nabycie własności, przeniesienie własności, współwłasność, zasiedzenie, służebności, zastaw itp.)
- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań (roszczenia z umów cywilnoprawnych, rękojmia, gwarancja itp.)
- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (testament, stwierdzenie nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, zachowek, dział spadku itp.)
- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku itp.)
- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, kontrakty menażerskie, umowy o zakazie konkurencji, reprezentowanie w sporach ze stosunku pracy itp.)
- sporządzanie i opiniowanie umów, pism
- doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego
- doradztwo i prowadzenie spraw związanych z Księgami Wieczystymi
- reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Europejskim trybunałem Praw Człowieka
- reprezentację przed organami administracji publicznej