- PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE -

Oferujemy:
- przygotowanie umów o udzielenie licencji na korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych
- przygotowanie umów o przejściu autorskich praw majątkowych
- doradztwo i prowadzenie postępowań w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych
- sporządzanie opinii