- SZKOLENIA -

     Kancelaria Radcy Prawnego Dr Małgorzata Magdziarczych, w ramach swojej działalności, realizując dążenie by wiedzieć więcej..., zajmuje się również profesjonalnym organizowaniem specjalistycznych szkoleń z zakresu różnych dziedzin nauki. Nasze szkolenia wyróżnia przede wszystkim to, że są one prowadzone przez specjalistów - praktyków i naukowców z grona najlepszych. Dbając natomiast o komfort uczestników naszych szkoleń i chcąc zagwarantować im poczucie indywidualnego podejścia do każdego z nich, organizujemy szkolenia z ograniczoną liczbą miejsc, maksymalnie do 20 osób.

Aktualna oferta szkoleń:

SPEKTROSKOPIA W BLISKIEJ PODCZERWIENI
I CHEMOMETRIA W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM
Prószków 10-11 września 2015 r.

ZAKRES SZKOLENIA:
- Podstawy spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR)
- Podstawy chemometrii
- Przykłady typowych zastosowań metod spektroskopowych w przemyśle farmaceutycznym

ADRESACI SZKOLENIA:
Chemicy, Analitycy, Spektroskopiści, Inżynierowie, Kierownicy laboratoriów,

 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
Data: 10 września 2015 r. (czwartek)  
Miejsce: Sala konferencyjna prawa
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Godzina zakończenia: 18.00

PLAN ZAJĘĆ:
1. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni
   Wprowadzenie; Instrumenty pomiarowe; Korzyści i ograniczenia spektroskopii w bliskiej podczerwieni; Typowe zastosowania spektroskopii w bliskiej podczerwieni
2. Chemometria
   Główne kroki procesu analizy danych spektroskopowych;Reprezentatywność danych; Wstępne przetwarzanie danych; Eksploracja danych
3. Przerwy
   11.30 - 12.00 przerwa kawowa (kawa, herbata, soki, woda, ciasteczka)
   13.30 - 14.30 przerwa obiadowa (zupa, danie główne, deser)
   16.00 - 16.30 przerwa kawowa (kawa, herbata, soki, woda, ciasteczka)

DZIEŃ II
Data: 11 września 2015 r. (piątek)
Miejsce: Sala konferencyjna prawa
Godzina rozpoczęcia: 9.00  
Godzina zakończenia:  15.00

PLAN ZAJĘĆ:
1. Modelowanie danych spektroskopowych:
   Wybór metody modelowania; Optymalizacja modelu; Walidacja modelu
2. Przerwy:
   10.30 - 11.00 przerwa kawowa (kawa, herbata, soki, woda, ciasteczka)
   12.30 - 13.00 przerwa kawowa (kawa, herbata, soki, woda, kanapki, ciasteczka)

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Prof. dr hab. Beata Walczak

Przedmiotem zainteresowań naukowych Prof. B. Walczak są aspekty analizy danych wielowymiarowych: wzmocnienie i przetwarzanie sygnałów instrumentalnych, kompresja danych, nakładanie obrazów, liniowe i nieliniowe metody modelowania danych, metody wyboru zmiennych istotnych. Jest ona autorem i współautorem ponad 160 publikacji w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej. Jej dorobek naukowy to także ponad 300 odczytów, komunikatów i referatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Prof. B. Walczak jest redaktorem czasopisma „Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems” (Elsevier), współredaktorem serii wydawniczej „Data Handling in Science and Technology”, redaktorem i współautorem monografii „Wavelets in Chemistry” (Elsevier), a także 4-tomowej encyklopedii chemometrycznej „Comprehensive Chemometrics” (Elsevier). Jest ona członkiem prestiżowych komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, m.in. Talanta, Journal of Chemometrics, czy też Acta Chromatographica. Prof. B. Walczak jest nadto członkiem Belgijskiego Towarzystwa Chemometrycznego oraz komitetów organizacyjnych i naukowych wielu prestiżowych konferencji międzynarodowych. Prowadzi ona szeroką współpracę i realizuje liczne projekty badawcze z wiodącymi ośrodkami naukowymi za granicą oraz z koncernami farmaceutycznymi (w latach 1993–2005 była członkiem konsorcjum ChemoAC (Chemometrics in Analytical Chemistry) powołanego w Brukseli do realizacji projektów badawczych dla przemysłu farmaceutycznego). Prof. B. Walczak aktywnie współpracuje z Norwegian Food Research Institute w Aas, University of Technology, Vienna, Austria, Post-Harvest and Vine Technology Division, Agricultural Research Council (ARC), Stellenbosch, RPA oraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 roku została ona laureatką prestiżowej nagrody EAS za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemometrii, fundowanej m.in. przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne.

dr hab. Adam Smoliński

Zainteresowania naukowe dr hab. A. Smolińskiego obejmują wykorzystanie zaawansowanych narzędzi statystycznych do efektywnego opracowania dużych zestawów danych przy uwzględnieniu ich specyficznej struktury wielomodalnej. Jego działalność naukowa związana z tym zagadnieniem dotyczy opracowania i opisu metod implementacji zaawansowanych narzędzi chemometrycznych, umożliwiających wizualizację wielowymiarowych zestawów danych, śledzenie zależności pomiędzy badanymi próbkami i mierzonymi parametrami oraz formułowania poprawnych wniosków na temat analizowanych procesów, w analizie dużych zestawów danych eksperymentalnych. Opracował on autorską metodę analizy zestawów danych zawierających brakujące elementy i obiekty odległe. Dr hab. A. Smoliński jest autorem i współautorem 146 publikacji, w tym 49 w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej oraz 5 monografii, 15 rozdziałów w monografiach, a nadto 44 opracowań w materiałach konferencyjnych międzynarodowych konferencji naukowych. Brał on udział w realizacji 38 projektów badawczych krajowych jak i międzynarodowych. Dr hab. A. Smoliński aktywnie uczestniczy w działalności organizacji naukowych i zawodowych, w tym Energy Strategic Forum for Research Infrastructure (ESFRI, EU) przy Komisji Europejskiej w Brukseli, Światowej Rady Energetyki oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 161) ds. Jakości Powietrza Wnętrz w Warszawie. Jest on również członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych „Energy Science and Technology” oraz „Journal of Mining Engineering and Mineral Processing” oraz vice-przewodniczącym Komisji Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Katowicach. Dr hab. A. Smoliński jest laureatem wielu prestiżowych nagród w tym stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2011) oraz Nagrody Wydziału IV PAN im. Witolda Budryka za pracę habilitacyjną (2012).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 10 - 11 września 2015 r. (dwa dni)
Cena: 950,00 zł netto – do 31 lipca; 1.100,00 zł netto – od 1 sierpnia

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe drukowane, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiad (I dzień),
Miejsce: Hotel Arkas ul. Daszyńskiego 12, 46-060 Prószków (woj. opolskie)
Nocleg: Uczestnicy szkolenia mają możliwość zarezerwowania, za pośrednictwem organizatora szkolenia, noclegu w Hotelu Arkas, ul. Daszyńskiego 12, 46-060 Prószków. Ceny pokojów dla Uczestników szkolenia to: pokój jednoosobowy 180,00 zł; pokój dwuosobowy 240,00 zł. W cenie pokoju jest śniadanie podawane w formie bufetu szwedzkiego.
Liczba Uczestników szkolenia jest ograniczona: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)


         

ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeniowy: do pobrania

Ulotka informacyjna: do pobrania

Kontakt telefoniczny: dr Małgorzata Magdziarczyk tel. +48 605 730 408

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: +4877 42 00 290; +48 77 453 02 39