- ZASADY ROZLICZEŃ -

Forma rozliczenia jest indywidualnie uzgadniana z każdym Klientem, tak aby była ona jak najbardziej dla Niego odpowiednia. Naszym Klientom proponujemy następujące podstawowe formy rozliczeń:

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowego zlecenia

- Według obowiązującego cennika usług Kancelarii
- Według stawki godzinowej (forma ta jest stosowana przy zleceniach nietypowych)

 
Wynagrodzenie z tytułu stałej obsługi prawnej

- Miesięczny ryczałt z limitem godzin
- Miesięczny ryczałt bez limitu godzin