AKTUALNOŚCI

Badania lekarskie nadal ważne przy zmianie pracy

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. badania lekarskie mogą być ważne również u nowego pracodawcy. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy zwalniają pracodawcę z obowiązku wysyłania nowego pracownika na konsultację lekarską pod warunkiem, że stanowisko pracownicze i warunki w nowym miejscu pracy będą podobne do tych, które panowały w poprzednim zakładzie pracy.
Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć:
- osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne oraz
- osób, które podejmą zatrudnienie po upływie 30 dni od daty ustania poprzedniego stosunku pracy.

Podstawa prawna: art. 229 § 1¹ Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662 ze zm.)

Canadian pharmacy | online pharmacy